• iQ Logootje 175                  iQ Coach worden ?
                        
  • iQ Logootje 175
    Vraag naar de mogelijkheden!

Over iQ Coaches

iQ Coaches Nederland: Herman de Neef

Herman de Neef: directeur, auteur, filosoof

Herman is auteur, filosoof en directeur van de landelijke organisatie iQ Coaches.
Hij heeft wijsbegeerte gestudeerd en heeft onder andere als psychiatrisch verpleegkundige, reintegratiecoach, jobcoach en studiecoach gewerkt.

Door al de ervaringen en bevindingen te combineren heeft hij de begeleiding van mensen met autisme op basis van een levensbrede benadering ontwikkeld en verder uitgebouwd.
Hij is in 2006 een eigen praktijk gestart, die mede als proeftuin fungeerde om ideeën en visie te toetsen, te verbeteren en waar nodig aan te passen.

Dat zijn ideeën en visie werken, werd bevestigd in juni 2010. Toen werd Levensloopbegeleiding door de Gezondheidsraad benoemd als de manier om mensen met autisme te begeleiden.
De Levenbrede Begeleiding ofwel Levenscoaching voldoet aan alle criteria zoals in dat rapport zijn vermeld als voorwaarde voor Levensloopbegeleiding.

Herman heeft de PILLAR methodiek ontwikkeld. Het is één van de eerste methodieken waarin Levensloopbegeleiding (Levenscoaching, levensbrede begeleiding) uitgewerkt is. De methodiek helpt coaches, professionals om mensen met autisme of ADHD te begeleiden.

De methodiek is gepubliceerd in boekvorm onder de titel: 'Op weg naar de rust, de Pillar-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme'. 'Op weg naar rust' is hier verkrijgbaar.

Sinds 2015 werken we aan een verbreding van de PILLAR Methodiek. Daarbij gaan we organisatie meer regionaal herindelen, waardoor we regionaal in staat zijn om met meerdere specialisten te werken en we meerder doelgroepen die specialistische begeleiding nodig hebben, kunnen bereiken.

Lees hier de blog van Herman over zijn bevindingen op het pad op weg naar rust.

Vacatures

Waar in Nederland open jij jouw iQ Coaches vestiging?

step0009

Op weg naar rust

Schaf het boek 'Op weg naar rust' nu aan!

step00013

PILLAR-methodiek

Lees meer over de methodiek op de speciale website

step00016